Logo_npcf_nederlandse_patienen_consumenten_federatie

Patiëntenfederatie NPCF wil een digitaal Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) invoeren waarin een patiënt zelf zijn gegevens kan bekijken en beslissen met welke arts hij die wil delen. Uit onderzoek van NPCF onder haar leden blijkt namelijk dat patiënten zelf hun medische gegevens willen inzien. Dat meldt de NOS. 

NPCF-voorzitter Wilna Wind vindt het niet kloppen dat dokters wel alle medisch gegevens kunnen inzien en de patiënt niet. "Mensen moeten nu tien keer hetzelfde verhaal vertellen aan verschillende zorgverleners", zegt Wind. Het PGD moet mensen ook in staat stellen om gegevens te delen met familie en vrienden, bijvoorbeeld een eerste echo van een zwangerschap. "Maar wij zijn vooral geïnspireerd geraakt door chronisch zieken, die veel zorg nodig hebben." Een doktersbezoek zou hierdoor veel makkelijker zijn, stelt Wind.

De dokter blijft wel verantwoordelijk voor de gegevens en moet ervoor zorgen dat de informatie klopt, ook al ligt de regie bij de patiënt. NPCF heeft samen met de zorgverzekeraars en artsenvereniging KNMG het plan ontwikkeld. 

© Nationale Zorggids