Normal_rss_entry-277980

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar 2.901 verzoeken om euthanasie binnengekregen. Dat zijn er een stuk minder (221) dan het jaar daarvoor. Die daling is te wijten aan de aanmeldstop die het centrum wegens de coronacrisis in het voorjaar had ingesteld. Uiteindelijk heeft het centrum 899 verzoeken van euthanasie ook daadwerkelijk ingewilligd. Dat staat in het jaarverslag.

Het centrum kwam met de "zeer pijnlijke" aanmeldstop omdat er geen afdoende beschermingsmateriaal voorhanden was voor de teams, die bestaan uit een een arts en een verpleegkundige. Het centrum werkt bovendien veel met oudere artsen die zelf in risicogroepen vielen en daardoor niet inzetbaar waren, ook vanwege dat gebrek aan beschermend materiaal.

Van de 899 uitgevoerde euthanasieverzoeken zijn inmiddels 823 zaken op zorgvuldigheid beoordeeld door een regionale toetsingscommissie euthanasie. In al die 823 gevallen luidde het oordeel dat de procedure zorgvuldig was uitgevoerd. Het percentage ingewilligde verzoeken schommelt al jaren rond 30 procent. In 2020 werd bijna de helft van de euthanasieverzoeken binnen drie maanden ingewilligd.

Psychiaters

Vorig jaar begeleidden consulenten van het expertisecentrum 309 artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten; een stijging van 60 procent. "De meeste patiënten worden het liefst door hun eigen arts geholpen. Daar willen wij ze heel graag bij adviseren en begeleiden", zegt bestuurder Sonja Kersten. Opvallend veel meer psychiaters deden een beroep op die consultatiedienst. Hoopgevend, vindt Kersten. "Euthanasie ligt gevoelig in de psychiatrie. We hopen dat we 2020 later kunnen aanwijzen als het kantelpunt." Het centrum startte in vorig jaar een bewustwordingscampagne gericht op psychiaters.

Meeste euthanasieverzoeken uit Zuid-Holland

Het Expertisecentrum Euthanasie ondersteunt artsen bij toetsen en uitvoeren na een euthanasieverzoek. Ook helpt het patiënten die niet bij hun eigen arts terecht kunnen. Zuid-Holland is de provincie met de meeste euthanasieverzoeken (797) en de meeste ingewilligde verzoeken (243). Ruim de helft van alle hulpvragers is ouder dan 70 jaar. Ruim de helft (60 procent) van de verzoeken is afkomstig van vrouwen. Een op de tien ingewilligde verzoeken betreft psychiatrie. Hetzelfde geldt voor hulpvragen op basis van dementie: 1 op de 10 verzoeken wordt ingewilligd. In 2020 verleenden teams van het expertisecentrum euthanasie aan twee wilsonbekwame patiënten met dementie, deze zaken werden door een RTE (regionale toetsingscommissie) als zorgvuldig beoordeeld.

Door: ANP