5,4 procent van de mensen die in 2023 overleed pleegde euthanasie

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie heeft in 2023 9.068 meldingen ontvangen over euthanasie. Een stijging van 4 procent ten opzichte van 2022. Van het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland kwam te overlijden, overleed 5,4 procent na euthanasie. Dit meldt de RTE.

Bij vijf meldingen over euthanasie concludeerde de RTE dat de arts bij de toepassing van euthanasie niet handelde in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Artsen handelen dus in overgrote meerderheid wél zorgvuldig.

Toegekende redenen voor euthanasie

88,7 procent van de mensen die overleed door euthanasie had kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, hart- en vaatziekten, longziekten of een combinatie van aandoeningen. Aan 328 patiënten met dementie is euthanasie verleend die nog wilsbekwaam waren ten tijde van het verzoek. Negen meldingen gaan over euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Bij acht van deze patiënten kwam de wilsonbekwaamheid voort uit vergevorderde dementie en bij een patiënt ging het om wilsonbekwaamheid door een hersenbloeding.

Duo-euthanasie

Verder werd 138 keer euthanasie verleend aan mensen met psychische pijn door een mentale stoornis en 349 keer kwam het lijden door een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Vorig jaar is er 66 keer een duo-euthanasie uitgevoerd, dus er is 33 keer euthanasie verleend aan twee partners tegelijk.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky