Normal_tandenborstel_tanden

Mondgezondheid hangt bij ieder individu samen met de algemene gezondheid en het algemene welbevinden. Bij kwetsbare thuiswonende ouderen is er een verhoogd risico op mondproblemen en andere aandoeningen en bovendien op sociaal isolement. Daarom is goede mondzorg bij deze groep extra belangrijk. Op verzoek van Zorginstituut Nederland onderzoekt het Nivel hoe de mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen kan worden verbeterd. Daartoe zet het onder andere – een vragenlijstonderzoek uit, meldt Nivel. 

Een goede mondgezondheid is van belang voor een goede algemene gezondheid en vice versa: mondaandoeningen zijn geassocieerd met aandoeningen als diabetes mellitus, longontsteking en reumatoïde artritis. Bovendien kunnen pijn in de mond, ondervoeding, kauwklachten en een slechte adem een negatieve invloed hebben op reeds aanwezige aandoeningen en op sociaal welbevinden. Andersom kunnen mondproblemen worden veroorzaakt of verergerd door andere aandoeningen, medicatiegebruik en gebrek aan sociale contacten.

Rol zorgprofessionals in verbeteren mondzorg thuiswonende ouderen

Betrokken zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen. Met ons onderzoek willen wij daarom handvatten te bieden voor het integreren van mondzorg in het algemene zorgprogramma voor deze doelgroep. Om mondzorg een vaste, duidelijke plek in de zorgprogramma’s geven moeten we inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van de betreffende zorgprofessionals. Hiervoor vraagt Nivel hun medewerking.

Alle disciplines die betrokken zijn bij zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen en/of mondzorg worden gevraagd om de Nivel-vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt 10 tot 15 minuten en kan via deze link.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nivel-onderzoekt-hoe-mondzorg-voor-kwetsbare-thuiswonende-ouderen-een-structurele-plek-kan, geraadpleegd op 07-09-2021