Normal_vaccin_inenten_ouderen_griepprik

Het percentage mensen met een indicatie dat zich liet vaccineren tegen griep steeg de afgelopen drie jaar van 50 procent in 2017, naar 53 procent in 2019, naar 54 procent dan wel 75 procent in 2020. Een mogelijke verklaring voor de stijging van de vaccinatiegraad in 2020 is dat vanwege de coronapandemie mensen het belang van vaccinatie tegen griep meer zijn gaan zien. Dit meldt Nivel, dat de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG uitvoert in opdracht van het RIVM.

De groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep bestaat uit personen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie van hun huisarts.

Dat het Nivel twee percentages presenteert over de vaccinatiegraad in 2020 ligt bij de omschrijving van medische aandoeningen voor griepvaccinatie. Die is door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) verbreed en verduidelijkt. Daardoor zijn er in 2020 meer mensen onder de 60 jaar uitgenodigd voor griepvaccinatie dan in de jaren ervoor. Het percentage gevaccineerden onder de gehele groep mensen met een indicatie voor griepvaccinatie komt op 54 procent uit, lager dan wanneer er enkel wordt gekeken naar de groep die onder de oude omschrijving viel (57 procent).

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken

In 2020 werd naast de jaarlijkse campagne voor griepvaccinatie de eerste campagne van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) gehouden. Alle mensen geboren in 1941 tot en met 1947 werden uitgenodigd voor deze vaccinatie en 73 procent werd gevaccineerd. Omdat dit het eerste jaar is van het NPPV is geen vergelijking met eerdere jaren te maken. 

Er is een sterke samenhang tussen pneumokokkenvaccinatie en griepvaccinatie. Alle mensen uit de doelgroep van het NPPV zijn ouder dan 60 jaar en komen op basis van hun leeftijd dus ook in aanmerking voor griepvaccinatie. Mensen die een pneumokokkenvaccinatie ontvingen, haalden bijna altijd ook een griepvaccinatie (91 procent). Van de mensen die zich niet lieten vaccineren tegen pneumokokken, wilde 24 procent wel een griepvaccinatie.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/griepvaccinatiegraad-onder-mensen-met-indicatie-2020-opnieuw-toegenomen, geraadpleegd op 06-10-2021