Normal_pexels-kampus-production-7658768

Oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut is succesvol als eerste stap in de behandeling van zogeheten etalagebenen, een vaatziekte die zich kenmerkt door veel pijn in de benen. Dankzij deze ‘gesuperviseerde looptraining’ daalt het aantal patiënten dat uiteindelijk een dotterbehandeling of operatieve ingreep nodig heeft. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

In het rapport ‘Eindevaluatie Perifeer Arterieel Vaatlijden’ concludeert Zorginstituut Nederland dat zorgverleners en patiëntenverenigingen er goed in zijn geslaagd passender zorg te bieden aan mensen met etalagebenen. De standaardbehandeling bij etalagebenen was altijd doorverwijzing door de huisarts naar de vaatchirurg voor behandeling. In 2016 hebben zorgverleners, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars onder leiding van het Zorginstituut vastgesteld dat een chirurgische ingreep meestal niet de best passende behandeling voor de patiënt is. Dit heeft tot meerdere verbeterafspraken geleid op basis waarvan de zorg de afgelopen jaren anders is georganiseerd.

Merendeel nieuwe patiënten krijgt looptraining

De huisarts is nu de regisseur die de diagnose stelt en vervolgens de zorg aan patiënten coördineert. Daarbij is gesuperviseerde looptraining de eerste stap. Nu wordt pas een chirurgische ingreep overwogen als de looptraining geen effect oplevert. Inmiddels krijgt 86 procent van alle nieuwe patiënten gesuperviseerde looptraining, het streven is 95 procent. Het inzetten van looptraining als eerste behandelstap leidt tot een significante vermindering van het aantal operaties, en daarmee tot een besparing van bijna 31 miljoen euro per jaar. Gesuperviseerde looptraining is sinds begin 2017 verzekerde zorg.

Ongezonde leefstijl en erfelijke aanleg

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) ontstaat door slagaderverkalking in de slagaders naar de benen. Deze vaatvernauwing veroorzaakt pijn bij het lopen. Veel mensen met PAV verhullen hun pijn bij het lopen door steeds even stil te staan voor winkeletalages. De ziekte wordt om die reden aangeduid als ‘etalagebenen’. In Nederland hebben naar schatting 85.000 mensen last van etalagebenen. Het merendeel van deze groep heeft last van inspanningsklachten. Bij 10 tot 20 procent van de mensen verergeren de klachten binnen 5 jaar. Van hen ontwikkelt 5 tot 10 procent dermate problemen dat lopen bijna onmogelijk wordt. PAV doet zich meestal voor vanaf 40 jaar. Ongezonde leefstijl, zoals roken, en erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten zijn risicofactoren, naast hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Door: Nationale Zorggids