Samenwerking tegen mondproblemen bij thuiswonende kwetsbare ouderen

Onder kwetsbare thuiswonende ouderen is een slechte mondgezondheid een veelvoorkomend probleem. Mondgezondheid is van belang voor de algemene gezondheid en het welbevinden, maar mondproblemen worden helaas vaak te laat gediagnosticeerd. Het ZonMw-project ‘Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie’ heeft inzicht opgeleverd in de wijze waarop zorgverleners vanuit verschillende disciplines betrokken kunnen worden bij het diagnosticeren van de mondproblemen van kwetsbare ouderen in de thuissituatie en bij behandelplanning. Dat meldt ZonMw. 

In het project ‘Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie’ werd een samenwerking opgebouwd van tandartspraktijken, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, diëtisten, geriaters en de afdeling ouderenpsychiatrie van het Jeroen Boschziekenhuis. Ook ouderen zelf zijn betrokken. Het doel van de samenwerking is om met verschillende zorgverleners mondproblemen bij thuiswonende ouderen tijdiger te diagnosticeren en adequater te kunnen behandelen. Het project werd uitgevoerd onder leiding van Peter de Goede, tandarts-geriater en ambassadeur van de Stichting ‘De mond niet vergeten’.

Meer aandacht voor mondgezondheid

Bij de zorgprofessionals is meer aandacht gecreëerd voor de relatie tussen mondgezondheid en de algemene gezondheid. Een aspect waar het project zich op heeft gericht is de netwerkleden bewust te maken van de relatie tussen mondproblemen en ondervoeding bij ouderen. Een slechte mondgezondheid verhoogt namelijk de kans op ondervoeding. Ondervoeding is een probleem wat bij veel zorgprofessionals meer in het oog springt dan mondproblemen.

Diagnostiek en advisering

Het bleek zowel voor de ouderen als tandartsen bovendien vaak niet duidelijk wat er aan behandeling noodzakelijk, mogelijk en vooral wenselijk is. Met KBO Brabant is een goed lopend landelijk spreekuur "ouderen en mondzorg" gestart. Dit is een spreekuur gehouden door tandartsen-geriatrie gericht op diagnostiek van mondproblemen bij ouderen en advisering aan tandartsen en ouderen over adequate behandeling van de problemen.

Middels de multidisciplinaire samenwerking wordt meer gebruik gemaakt van dergelijke op diagnostiek en advisering gerichte consulten door tandartsen-geriatrie aan tandartsen en ouderen. Problemen kunnen op deze manier adequater worden behandeld. Positief is dat NZA en het Zorginstituut hebben bepaald dat de op diagnostiek gerichte consulten kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aan de Universiteit van Amsterdam wordt inmiddels onderwezen over de werkwijze.

Verspreiding van de multidisciplinaire werkwijze

De multidisciplinaire samenwerking blijkt een goede oplossing om zorgverleners uit andere disciplines te betrekken bij het diagnosticeren van mondproblemen bij kwetsbare ouderen. Inmiddels is ook in Limburg een vergelijkbaar netwerk opgezet gericht op signalering, diagnostiek en advisering over mondproblemen bij thuiswonende ouderen. Voor wie meer wil leren over de multidisciplinaire aanpak zijn er 2 webinars kosteloos beschikbaar voor iedereen.

Door: Nationale Zorggids