Gezondheidszorg nog te weinig geënt op ziekteverschijnselen bij vrouwen

Op Internationale Vrouwendag roept Hologic beleidsmakers op om actie te nemen en hiaten in de gezondheidszorg te dichten om de levensverwachting van vrouwen in Nederland te verbeteren. Dat meldt Hologic. 

Uit het grootste gezondheidsonderzoek onder vrouwen wereldwijd blijkt dat Nederlandse vrouwen vaker gezondheidsproblemen hebben waardoor ze belemmerd worden in hun dagelijkse leven. Daarnaast lijdt een derde van alle vrouwen in Nederland boven de 60 jaar aan een fysieke kwaal. Door deze gezondheidsproblemen kunnen deze vrouwen niet functioneren zoals leeftijdsgenoten dat doen.

Borstkanker

Het blijkt dat slechts 28 procent van de vrouwen tussen de 50 en de 75 de laatste 12 maanden getest is op borstkanker. Dat is ver onder de 50 procent die verwacht zou worden bij een tweejaarlijkse test die aangeboden worden door de overheid.

“We moeten meer doen om ongelijke behandeling van vrouwen in de zorg te bestrijden”, aldus Michael Bronsdijk, General Manager Benelux-Nordics van Hologic. “De gezondheid van vrouwen is essentieel voor de maatschappelijke gezondheid. Door vooroordelen bespreekbaar te maken en aandacht te geven, kunnen we niet alleen levens redden, maar ook zinvolle sociale en economische vooruitgang boeken.”

Pandemie

Preventieve en vroegdiagnostische zorg zijn twee van de belangrijkste, beheersbare factoren in de gezondheid van vrouwen. Door het grote aantal gemiste screenings- en testafspraken, als gevolg van de pandemie, in combinatie met een al aanzienlijk tekort aan zorg voor vrouwen, blijft COVID-19 de gezondheid van vrouwen beïnvloeden.

Door: Nationale Zorggids