Normal_kaarsjes_dood_afscheid_bidden

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 3.480 mensen overleden aan Covid-19. Dat is 8,1 procent van alle sterfgevallen in die periode. De coronasterfte was lager dan in het eerste kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van de voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

In januari 2022 overleden 1.004 mensen aan corona, in februari 1 033 en in maart 1.443. In het eerste kwartaal van 2022 was in 8,1 procent van de sterfgevallen corona de doodsoorzaak (3.480 sterfgevallen). In het eerste kwartaal van 2021 was dit nog 19 procent (8.964 sterfgevallen). Toen overleden niet alleen meer mensen als gevolg van Covid-19, maar er was ook oversterfte, anders dan in het eerste kwartaal van 2022.

Van de 3.480 mensen die overleden aan corona was 62 procent 80 jaar of ouder. Ongeveer 8 procent van de overledenen was jonger dan 65 jaar. Net als in de voorafgaande perioden is het aandeel vrouwen dat overlijdt aan Covid-19 lager dan het aandeel mannen.

Toename sterfgevallen onder Wlz-zorggebruikers

Het aandeel sterfgevallen door Covid-19 onder mensen die gebruik maken van langdurige zorg (Wlz) zoals bewoners van verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen, neemt sinds de eerste week van 2022 toe. Toen was Covid-19 de doodsoorzaak van 6 procent van de overleden Wlz-gebruikers. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 is dat toegenomen naar 16 procent. Het aandeel sterfgevallen door corona onder de overige bevolking bleef gedurende het eerste kwartaal stabiel rond de 7 procent.

Geen oversterfte eerste kwartaal

Uit eerdere berichten van het CBS over de totale sterfte per week blijkt dat er in het eerste kwartaal geen oversterfte was. In januari en februari overleden minder mensen dan verwacht. In maart nam het sterftecijfer weer iets toe, maar er was geen oversterfte. Er overleden vooral meer Wlz-zorggebruikers en 65-plussers dan verwacht.

Door: Nationale Zorggids