Normal_euro-1353420_1280

Per 1 juli 2024 is de gewaarborgde hulp voor persoonsgebonden budgetten (PGB) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) afgeschaft. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat deze wijziging is doorgevoerd vanwege veranderingen in wet- en regelgeving.

Bestaande budgethouders met een gewaarborgde hulp worden door het zorgkantoor benaderd om voor 1 juli 2028 het beheer van hun PGB aan te passen. Indien een budgethouder het PGB niet zelf kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder worden aangewezen. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde via het zorgkantoor zijn.

Administratieve aanpassingen

Voor gewaarborgde hulpen die het PGB blijven beheren, is een administratieve aanpassing nodig. Het zorgkantoor zal hiervoor contact opnemen met de betreffende budgethouders.
 
Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer