Normal_caregiver-comforting-senior-woman-at-home-2022-05-30-20-22-20-utc__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigt de last onder dwangsom voor Rochayda Care in Den Haag. Rochayda Care heeft alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Daarmee voldoet de thuiszorgaanbieder aan de eerder opgelegde last onder dwangsom. Dit meldt IGJ.

Op 25 november 2022 gaf de inspectie Rochayda Care een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moest binnen twee weken de zorgverlening stoppen en alle cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) overdragen naar een andere zorgaanbieder. De inspectie gaf de aanwijzing om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten. Rochayda Care voldeed niet op tijd aan die aanwijzing.

Last onder dwangsom

Om af te dwingen dat Rochayda Care alsnog aan de aanwijzing zou voldoen, legde de inspectie een last onder dwangsom op. Sinds 1 januari 2023 verleent de thuiszorginstelling geen zorg meer.

Rochayda Care heeft binnen de begunstigingstermijn van één week voldaan aan de last onder dwangsom. Wel blijft de thuiszorgaanbieder blijft onder toezicht staan van de inspectie en mag het pas weer cliënten aannemen en zorg verlenen als de inspectie vaststelt dat Rochayda Care aan alle normen uit de aanwijzing voldoet.

Door: Nationale Zorggids