Aanwijzing voor thuiszorgorganisatie Rochayda Care in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgorganisatie Rochayda Care in Den Haag een aanwijzing gegeven. Het is Rochayda Care eerder niet gelukt om tijdens het verscherpt toezicht te voldoen aan de normen voor goede zorg. Rochayda Care mag geen nieuwe cliënten meer aannemen, en moet binnen 2 maanden de tekortkomingen hebben weggenomen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In december 2021 stelde de inspectie Rochayda Care onder verscherpt toezicht. De thuiszorgorganisatie kreeg 6 maanden om onder het toeziend oog van de inspectie te voldoen aan de normen. Zo moest Rochayda Care ervoor zorgen dat de zorg aansluit op de zorgbehoeften van de cliënten. Daarnaast is het noodzakelijk dat de wijkverpleging als team samenwerkt met andere betrokken zorgverleners om de zorg op elkaar af te stemmen. Ook moest Rochayda Care zorgen voor voldoende deskundig personeel en een werkcultuur die gericht is op leren en verbeteren.

In juni 2022 bracht de inspectie opnieuw bezoeken aan Rochayda Care. De inspectie stelt nu vast dat Rochayda Care nog steeds aan geen van de getoetste normen voldoet.

Hoe nu verder

Omdat het Rochayda Care tot op heden niet is gelukt om aan de normen te voldoen heeft de inspectie nu een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Uiterlijk donderdag 29 september 2022 moet Rochayda Care aan de aanwijzing voldoen. Pas als Rochayda Care aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven.

Door: Nationale Zorggids