‘Nederland onderschat ernst van luchtweginfecties in griepseizoen’

De Nederlandse Influenza Stichting vindt dat Nederland de ernst en omvang van risicogroepen voor luchtweginfecties als COVID-19, de griep en het RS-virus onderschat. Met deze boodschap opende voormalig huisarts en voorzitter van de stichting Ted van Essen het Nationale Griepprikdag Symposium in Den Haag. Naast ouderen en mensen met bijvoorbeeld astma of COPD hebben ook mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of obesitas een aanzienlijk verhoogd risico op een ernstiger verloop van luchtweginfecties. Dit meldt de Nederlandse Influenza Stichting (NIS). 

Veel Nederlanders weten niet dat ook mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of obesitas een verhoogd sterfterisico lopen bij luchtweginfecties. Kwetsbare groepen blijken wel open te staan voor een griepprik om hun risico op ernstig verloop te verlagen. Bijna 80 procent van de 70-plussers is bereid een griep- of coronaprik te halen, blijkt uit de Nationale Winterfit Peiling waar 5.600 mensen aan meededen.

Testen

Een meerderheid van de deelnemers aan de peiling vindt vaccinatie en leefstijladvies effectief voor de bescherming van kwetsbare groepen. Op de vraag of ze zich willen laten testen bij griep- of coronaklachten, antwoordt ruim 60 procent positief. Slechts 33 procent il zich laten testen bij een bezoek aan ouderen. De NIS wil zoveel mogelijk ziekenhuisopnames en sterfte voorkomen met vaccinatie tegen de griep en corona, en gezonde leefstijl. “We mogen het ook niet onderschatten, want een ernstige influenza- of corona-infectie kan langdurige klachten veroorzaken en mensen wekenlang uit de roulatie halen,” aldus van Essen.

Door: Nationale Zorggids