Minimaal bewuste toestand na hersenletsel komt maar weinig voor

Ieder jaar lopen ongeveer 130.000 Nederlanders een vorm van niet-aangeboren hersenletsel op door bijvoorbeeld een val of ongeluk, of door een hersenbloeding of langdurig zuurstoftekort. Mensen met ernstig hersenletsel krijgen soms een langdurige bewustzijnsstoornis, een situatie die ontstaat na coma als patiënten de ogen weer openen en zelfstandig ademen, maar hun bewustzijn niet binnen vier weken na het letsel terugkeert. Hoeveel mensen er in Nederlandse zorginstellingen zijn opgenomen met de specifieke vorm van LBS ‘de minimaal bewuste toestand’ was tot nu toe niet bekend. Maar uit onderzoek geleid door het Radboudumc blijken dit er 32 te zijn. Dit meldt het Radboudumc. 

In de minimaal bewuste toestand is het bewustzijn ernstig verminderd, maar laten mensen hier en daar wel tekenen van bewustzijn zien door bijvoorbeeld een simpele opdracht uit te voeren, een voorwerp te volgen of emoties te tonen. Nu de omvang van de groep mensen die in minimaal bewuste toestand in een zorginstelling belandt bekend is, kan de zorg voor deze patiënten verder georganiseerd worden.

Coma Recovery Scale-Revised

Specialist ouderengeneeskunde Bern Overbeek benaderde hiervoor alle ziekenhuizen in Nederland, verpleeghuizen en verschillende revalidatiecentra met de vraag of zij iemand met LBS behandelden. Indien dit het geval was, werd het bewustzijnsniveau vastgesteld met de Coma Recovery Scale-Revised. De behandelend arts vulde ook vragenlijsten in die de onderzoekers in staat stelden om de medische kenmerken van patiënten te verzamelen. Hieruit bleek dat er 32 mensen in Nederland zijn opgenomen in een minimaal bewuste toestand.

Medische kenmerken

Gemiddeld waren deze patiënten 45 jaar oud. Ruim 66 procent was man en 53 procent verbleef in een instelling waar zij gespecialiseerde, intensieve neurorevalidatie ondergingen. Zo’n 64 procent had hersenletsel veroorzaakt door een trauma en de overige patiënten door zuurstofgebrek in de hersenen na een reanimatie of van een grote hersenbloeding.

Dit is wereldwijd het eerste onderzoek naar het aantal mensen in een minimaal bewuste toestand in een heel land.

Door: Nationale Zorggids