Onvoldoende geschoold personeel bij vvt-organisatie Goed en Welzorg

Er is onvoldoende personeel beschikbaar, zorgverleners zijn onvoldoende geschoold en niet alle zorgmedewerkers weten hoe zij incidenten moeten melden. Dit zijn enkele tekortkomingen bij Goed en Welzorg die persoonlijke verzorging en verpleging biedt in de regio Eindhoven. De organisatie staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en heeft zes maanden de tijd om alle tekortkomingen op te lossen. Dit meldt IGJ.

Naast een personeelstekort en een tekort aan geschoold personeel, is er binnen de organisatie onvoldoende kennis over onvrijwillige zorg. Dit is wel noodzakelijk omdat Goed en Welzorg zorg verleent aan cliënten met psychogeriatrische problemen. Het medicatiebeleid voldoet ook niet aan de voorwaarden, waardoor personeel medicijnen soms niet veilig bewaart of geeft.

Zes maanden de tijd

Uiterlijk 21 juni 2024 moet Goed en Welzorg de knelpunten hebben opgelost. Is dat tegen die tijd niet gelukt, dan kunnen verdere maatregelen volgen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky