Alzheimer Nederland benadrukt belang van dementievriendelijke buurten

In de documentaire ‘Human Forever’ van verpleegkundige Teun Toebes en filmmaker Jonathan de Jong komen enkele alternatieven voor het verpleeghuis aan bod. Alzheimer Nederland sluit zich bij de boodschap van de documentaire aan dat de zorg voor ouderen met dementie beter moet. De organisatie heeft hiervoor een concreet idee: de dementievriendelijke buurt. Eind vorig jaar riep de cliëntenorganisatie ook al op hierin te investeren. Dit meldt Alzheimer Nederland.

In dementievriendelijke buurten zijn er ontmoetingsplekken, zijn buren en winkelpersoneel getraind in het omgaan met mensen met dementie en zijn huizen voor deze ouderen aangepast. Mantelzorgers kunnen zo worden ontlast én mensen hebben minder zorg nodig. Dementievriendelijke buurten kunnen een verhuizing naar het verpleeghuis uitstellen. En dat is strak juist zo belangrijk, als de personeelstekorten in de ouderenzorg nóg meer oplopen. Daarnaast blijven mensen met dementie in zulke buurten een onderdeel van de maatschappij, in plaats van dat ze geïsoleerd raken in een verpleeghuis.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky