Nieuw experiment NZa moet administratiedruk zorgpersoneel verlagen

Zorgaanbieders krijgen ruimte om te experimenteren met een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) Dit maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogelijk met de beleidsregel Zinnig en Simpel Verantwoorden. Het doel is om zorgverleners meer tijd te laten besteden aan zorg in plaats van registratie en administratie. Dit meldt de NZa. 

De NZa roept Wlz-aanbieders op om deel te nemen aan het experiment dat tot en met 2028 loopt en daarbinnen kritisch te kijken naar welke gegevens al worden geregistreerd en met welke bestaande informatie het mogelijk is om te verantwoorden naar de NZa. Organisaties die willen meedoen kunnen zich aanmelden via info@nza.nl

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky