Drie Rijswijkse stichtingen moeten stoppen met bieden van wijkverpleging

Stichting Health Care, Stichting Noord Zorgverlening en Stichting Nederlandse Zorg Centrum in Rijswijk hebben alle drie een aanwijzing opgelegd gekregen waarin staat dat ze voor 19 april moeten stoppen met het bieden van wijkverpleging. Tegen die tijd moeten ook alle cliënten zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Er zijn ernstige zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de drie aanbieders van wijkverpleging. De inspectie heeft onlangs bij iedere aanbieder twee inspectiebezoeken gedaan, waarbij deze ernstige tekortkomingen in de zorg zag. Ze voldeden aan geen enkele norm voor goede zorg.

Onduidelijkheid over bevoegdheden

Zo is het bij Stichting Nederlandse Zorgcentrum onduidelijk of de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn om de zorg te bieden die past bij de cliënten en geven zorgverleners medicijnen zonder dat af te tekenen op de toedienlijsten. Cliënten zeggen minder zorg te krijgen dat de zorgaanbieder zegt en zoals in het zorgplan staat. Ook houden zorgverleners de gezondheid van cliënten niet actueel bij in de zorgdossiers.

Risicovolle handelingen

Bij Noord Zorgverlening voeren zorgverleners volgens cliënten risicovolle en voorbehouden handelingen uit, zonder dat duidelijk is dat zij bevoegd en bekwaam zijn om dat te doen. Ook hier geven ze medicijnen zonder dat af te tekenen, krijgen cliënten minder zorg dan gezegd en zijn de zorgdossiers niet actueel. Ditzelfde geldt voor Stichting Health Care. Daar zijn dezelfde tekortkomingen gevonden.

Stoppen met wijkverpleging

De drie aanbieders van wijkverpleging werkten verder niet mee aan het toezicht van de inspectie. Deze moest meerdere malen aandringen op het ontvangen van informatie over de zorg, maar zelfs na dreigen met een boete zijn de gegevens niet volledig. Daarom moeten ze nu stoppen met het bieden van wijkverpleging en voor 19 april alle cliënten hebben overgedragen. Ze mogen pas weer zorg bieden als ze alle zaken weer op orde hebben.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky