Toch geen boete voor vier zorginstellingen die dossierinformatie niet deelden

De last onder dwangsom voor het Nederlandse Zorg Centrum, Noord Zorgverlening, Stichting Health Care en Good for You, alleen in Rijswijk, is beëindigd. Alle vier de organisaties hebben grotendeels aan de last voldaan en zo goed als alle documenten aangeleverd. Een boete dreigde voor de vier instellingen vanwege het niet leveren of slechts deels leveren van de gevraagde informatie uit dossiers van cliënten. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

De instellingen kregen begin oktober een bezoek van de inspectie, die daarbij informatie opvroeg over het aantal cliënten, het type zorg dat zij ontvangen, zorgroutes en roosters. Deze informatie is nodig zodat de IGJ kan beoordelen of de organisaties goede zorg verlenen. Zij zijn meerdere malen gevraagd om deze gegevens aan te leveren, maar de inspectie kreeg slechts een deel. De zorgaanbieders voldeden hiermee niet aan de plicht om informatie uit dossiers van cliënten te laten inzien.

Einde last onder dwangsom

Om af te dwingen dat zij alsnog de gevorderde informatie delen, legde de IGJ hen alle vier een last onder dwangsom op van 10.000 euro. Inmiddels hebben zij binnen de gestelde termijn alsnog bijna alle documenten aangeleverd. Van alle opgevraagde gegevens zijn slechts een paar stukken niet bij de IGJ binnengekomen. Dat maakt dat de inspectie ervoor kiest om de boete niet in te vorderen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky