‘Versterk samenwerking eerstelijnszorg om ondervoeding ouderen te herkennen’

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis, met als gevolg dat ondervoeding een groeiend probleem is. Deze week is de landelijke bewustwordingsactie ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ van Stuurgroep Ondervoeding die het belang van goede voeding voor thuiswonende ouderen benadrukt. Volgens lector Health & Food Feike van der Leij van Hogeschool Inholland moeten huisartsen en de thuiszorg ondervoeding herkennen, maar is het ook steeds belangrijker om hun samenwerking met fysiotherapeuten, wijkzorg en mantelzorgers te versterken. Dit is nodig voor vroegtijdige herkenning van ondervoeding onder thuiswonende ouderen, meldt Inholland.

Ouderen die ondervoed zijn krijgen niet genoeg voedingstoffen binnen en hebben hierdoor verminderde spierkracht en energie. Uit onderzoek blijkt dat 8,5 procent van de thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder ondervoed is. 16 procent van hen heeft hier een verhoogd risico op. De zorgkosten die hiermee gepaard zijn, liggen hoger dan voor obesitas, zegt Van der Leij. Maar waarschijnlijk zullen de kosten alleen maar groeien, vanwege de toenemende zorgvraag in een hard vergrijzende samenleving. Als het aan Van der Leij ligt, begint het herkennen van ondervoeding dan ook bij mantelzorgers. Zij staan het dichtst bij de oudere en kunnen de eerste signalen oppikken. Maar ook ouderen zelf, zorgverleners en welzijnswerkers spelen hierin een rol.

Meer aandacht voor ondervoeding op zorgopleidingen

Van der Leij pleit ook voor meer aandacht voor ondervoeding op hogeschoolopleidingen zoals diëtiek, fysiotherapie, social work, verpleegkunde én sportkunde. Studenten van deze opleidingen kunnen in de toekomst een grotere rol spelen in het opvangen van waarschuwingssignalen bij ondervoeding en daarop tijdig actie ondernemen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky