Normal_dokter

Vanaf 1 januari 2016 gaat er weer het nodige veranderen op het gebied van zorg. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De Nationale Zorggids zet alles voor u op een rij.

Zorgverzekering
Het eigen risico gaat met tien euro omhoog. Verzekerden die hun volledige eigen risico opmaken, betalen 385 euro.

Het basispakket wordt uitgebreid. Vanaf 2016 is er een vergoeding voor:

  • Prenatale screening tijdens de zwangerschap. Hiermee kunnen afwijkingen zoals een open rug of schedel worden ontdekt.
  • Het opereren van foetussen met een open ruggetje.
  • Vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan.
  • Vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Er moet wel een medische indicatie zijn.
  • Noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-GGZ.
  • Een bezoek aan de sportarts. Deze wordt erkend als specialist en valt dus onder de basisverzekering.

Minister Schippers heeft besloten om een aantal behandeling en medicijnen voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. Het gaat om de volgende medicijnen/behandelingen.

  •  Het MS-medicijn Fampyra. Vanaf 1 april 2016 wordt dit medicijn vergoed. De toelating duurt twee jaar en daarna beslist de minister van Volksgezondheid of het middel definitief in het basispakket wordt opgenomen.
  • Occipitale zenuwstimulatie. De vergoeding van deze behandeling gaat in per 1 januari 2016 voor de duur van vier jaar. Ook na deze periode geldt dat de minister beslist over een definitieve toelating.
  • Belimumab (Benlysta), een geneesmiddel voor SLE (een ongeneeslijke auto-immuunziekte). De vergoeding gaat in vanaf 1 juli 2016 voor de duur van vier jaar
  • Een behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaid melanoom. De voorwaardelijke toelating duurt vier jaar. 

Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering. Omdat er wel behandelingen bij komen, stijgt de zorgpremie. De gemiddelde jaarlijkse zorgpremie komt in 2016 uit op 1204 euro per persoon per jaar, dit is 39 euro lager dan op Prinsjesdag was beraamd.

De eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen tot achttien jaar vervalt. Dit geldt ook voor tinnitusmaskeerders (een hulpmiddel tegen oorsuizen).

Zorgverzekeraars krijgen een betere compensatie als zij zich inzetten voor gehandicapten en chronisch zieken.

Werknemers in de zorg
De hoogte van het minimum loon wordt aangepast. Bent u 23 jaar of ouder, dan bedraagt het minimumloon 1.524,60 euro (was 1.507,80 euro). Bent u jonger dan 23 jaar, klik dan hier voor de exacte bedragen. 

Bent u uw baan in de zorg verloren? Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW korter. Dit gaat stap voor stap. Halverwege 2019 duurt de WW dan maximaal 24 maanden.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt voor werknemers (van 6,95 naar 6,75 procent). Voor zelfstandigen zonder personeel (zpp'ers), ondernemers en gepensioneerden stijgt de premie van 4,85 naar 5,50 procent.

Vanaf 2016 veranderen de bedragen van alle heffingskortingen en worden enkele heffingskortingen aangepast. De exacte inkomensgrenzen kunt u hier vinden. 

De transitievergoeding bij ontslag gaat omhoog. Het gaat om maximaal 76.000 euro of een bruto jaarsalaris, als uw bruto jaarsalaris meer is dan 76.000 euro bruto.

Zzp'ers moeten tot 2016 eerst hun pensioengeld aanspreken als zij in de bijstand komen. Vanaf 1 januari 2016 wordt het pensioenvermogen tot 250.000 euro vrijgelaten. Het pensioenvermogen boven dat bedrag telt wel mee als vermogen.

Wetswijzigingen
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die 1 januari 2016 ingaat en de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector vervangt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gemachtigd om ook toezicht te houden op alternatieve genezers. Er zijn 40.000 alternatieve genezers die gecontroleerd gaan worden. De inspectie kon voorheen de reguliere zorgaanbieders controleren. Nu kan de inspectie ook iriscopisten, chiropractors en homeopaten beboeten of hun praktijk sluiten.

De bezoldigingen van topfunctionarissen in de sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs worden met ruim 50.000 euro naar beneden gebracht. Topfunctionarissen mogen dan niet meer dan 179.000 euro bezoldiging ontvangen.

Overig
De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt komend jaar met 58 euro tot 992 euro. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met 114 euro naar 1905 euro.

De ouderbijdrage in de jeugdhulp wordt afgeschaft. Uit onderzoek blijkt dat de regeling niet goed werkt. En gezinnen ervaren de ouderbijdrage als drempel. Terwijl het juist belangrijk is dat er geen belemmeringen zijn als kinderen jeugdhulp nodig hebben.

Moet u 's nachts, 's avonds of op zondag naar de apotheek? Dan betaalt u vanaf 2016 voor deze spoedzorg maximaal 45 euro per receptregel. Voorheen kon het nog wel eens voorkomen dat de verschillen tussen gemeenten onevenredig groot waren.

De eigen bijdrage Wet langdurige zorg wordt gewijzigd. De exacte wijzigingen zijn op dit moment nog niet bekend.

Als ouder met een pleegkind, krijgt u een vergoeding van de overheid voor het verzorgen en opvoeden van uw kind. In 2016 gaan de bedragen van de pleegvergoeding omhoog. Wilt u de bedragen weten? Klik dan hier

© Nationale Zorggids