Normal_kinderombudsman__margrite_kalverboer

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman stijgt sterk. In 2016 meldden zich ten opzichte van het jaar ervoor twee keer zoveel kinderen. In totaal wisten vorig jaar 327 kinderen en jongeren de Kinderombudsman te vinden met vragen, hulpverzoeken of klachten.

Ook veel volwassenen benaderden de Kinderombudsman. Over heel 2016 werd er door kinderen en volwassenen 3.286 keer contact opgenomen. Net als in voorgaande jaren namen de meeste mensen contact op over jeugdzorg, onderwijs en omgang na een scheiding. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

De Kinderombudsman werd ook in 2016 weer veel benaderd met vragen en klachten over de omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding: in totaal 417 keer. 

Met 954 meldingen staat jeugdzorg boven aan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnamen. Het ging hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderden de Kinderombudsman vaak over problemen met hun gezinsvoogd. Ook over onderwijs kwamen veel meldingen (650) binnen. Vaak ging het om situaties waarbij het niet lukte om een kind passend onderwijs te bieden.

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het parlement en organisaties.

Door: ANP