'Situatie opvang kinderen Ter Apel verslechterd'

De situatie van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) in Ter Apel is in toenemende mate onveilig en stressvol. De situatie in het aanmeldcentrum is nu slechter dan een half jaar geleden, toen er ook al sprake was van ernstige kinderrechtenschendingen, stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid.

Kalverboer bracht begin deze maand met de Nationale ombudsman een werkbezoek aan Ter Apel. Op het moment van dat bezoek sliepen volgens de Kinderombudsman ongeveer dertig jongens en twee meisjes al drie dagen op plastic stoelen in de wachtkamer van de IND, omdat er geen plaats voor hen was in het centrum. In de wachtkamer zijn geen sanitaire voorzieningen en er is geen aandacht of dagbesteding voor hen. Niemand kan hen vertellen hoe lang het nog duurt. De kinderen zijn gestrest, vermoeid en angstig. In het aanmeldcentrum is plaats voor voor 55 AMV's. Momenteel verblijven er zo'n driehonderd.

In de brief beschrijft de Kinderombudsman haar zorgen na het bezoek. "De kinderen zien grauw van vermoeidheid. Een bed hebben ze niet, ook sanitaire middelen zijn er niet. Ze eten onvoldoende. Ze poetsen op de wc met hun vingers hun tanden en er is geen douche. En wat stressverhogend is, er is niemand die hen kan vertellen hoe lang het gaat duren voordat er wel plek voor ze is."

Onvoldoende toezicht

De kinderen worden volgens Kalverboer aan hun lot overgelaten. "Een van de meisjes met wie ik sprak vertelde hoe onveilig ze zich voelde. In de drie dagen dat ze in Ter Apel was, had nog niemand met haar gesproken over haar situatie. De twee meisjes slapen in dezelfde wachtruimte met dertig jongens. Ze ervaren onvoldoende toezicht. Ook jongens voelen zich niet veilig. Alle kinderen die we spraken, vertelden gevlucht te zijn voor de oorlog in hun thuisland."

Van der Burg heeft als reactie een brief aan alle gemeenten gestuurd om met voorrang AMV's op te vangen. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman roepen de verantwoordelijke bestuurders op om onmiddellijk gehoor te geven aan de oproep van de staatssecretaris. De staatssecretaris voelt zich gesteund door de brief. "De brief is precies wat ik nodig heb. Ook de Kinderombudsman vindt dat er met verhoogde prioriteit extra plekken nodig zijn voor minderjarige asielzoekers. De brief helpt mij om aan de burgemeesters te laten zien dat niet alleen ik dat vind."

Overigens zijn de extra opvangplekken nog niet gevonden. "Wij kennen het vraagstuk. De situatie is voor hen nog schrijnender. Er wordt gewerkt aan opvangplekken. Her en der komen die ook wel", zegt vice-voorzitter Henri Lenferink van het Veiligheidsberaad. De burgemeester van Leiden verving maandag voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Door: ANP