SCP: kinderen die taalachterstand inhalen doorbreken armoede

Kinderen uit arme gezinnen komen voornamelijk uit de armoede door achterstanden in bijvoorbeeld taal in te halen en genoeg en gezond te eten, zodat ze beter kunnen presteren. Dit zegt onderzoekster Stella Hoff van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat de meeste kinderen uit arme gezinnen erin slagen de armoede van hun ouders te ontstijgen.

Van de kinderen die in 1995 in een arm gezin woonden, liep 9,6 procent 25 jaar later nog steeds risico om in de armoede te belanden. Dat betekent dat ruim negen van de tien kinderen niet zoals hun ouders een laag inkomen hadden. Voor kinderen uit migrantengezinnen is het over het algemeen wel lastiger om hoger op de inkomensladder te komen. Volgens Hoff hebben kinderen in arme gezinnen met buitenlandse ouders vaker taalproblemen, waardoor zij al op jonge leeftijd een achterstand oplopen.

De kinderopvang kan volgens haar helpen de achterstand in te halen. "Als ze alleen maar thuiszitten met ouders die de taal zelf ook slecht spreken, gaan ze naar de basisschool met een taalachterstand. In de kinderopvang wordt veel met taal gedaan. Zo leren kinderen goed Nederlands door bijvoorbeeld liedjes te zingen. Hun Nederlands is dan al goed als zij naar de basisschool gaan."

Opbouw

Het kabinet werkt aan de ombouw van het kinderopvangstelsel, waarin kinderopvang bijna gratis wordt voor werkende ouders. Het nieuwe stelsel moet vanaf 2025 ingaan.

Ook zijn kinderen in arme gezinnen volgens Hoff vaak minder gezond omdat ongezond eten goedkoper is dan bijvoorbeeld groenten. Het kabinet wil dit tegengaan door de btw op groenten en fruit per 2024 te schrappen.

Ontbijt

Sommige kinderen uit arme gezinnen slaan het ontbijt over omdat daar niet genoeg geld voor is. Volgens de onderzoekster kan een gezond ontbijt door scholen vooral voor armere kinderen nuttig zijn. "Met honger kunnen kinderen zich niet goed concentreren op school. Volkoren boterhammen en een lunch helpen om langer door te kunnen gaan. Een betere gezondheid leidt weer tot betere prestaties."

Beter presteren zorgt ervoor dat jongeren blijven doorleren en een opleiding volgen in het mbo of hbo of op een universiteit, stelt Hoff. Zo vergroten zij hun kans op een baan en op een hoger inkomen dan hun ouders, waardoor ze uit de armoede komen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het ook gemakkelijker om aan een baan te komen.

Door: ANP