Expert: Huiselijk geweld niet alleen bestraffen, ook behandelen

In de gemeente Rotterdam is het hoge aantal dodelijke slachtoffers door huiselijk geweld aanleiding om een officier van justitie zich enkel en alleen te laten wijden aan zaken van huiselijk geweld. Marieke Zeeman, orthopedagoog en traumabehandelaar in gezinnen met huiselijk geweld, vind dit een goed initiatief, maar waarschuwd voor een eenzijdige aanpak. Ze stelt dat voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld er niet alleen moet worden ingezet op bestraffen, maar vooral ook op behandelen. 

Door alleen te bestraffen en niet te behandelen, worden dit soort ernstige misdrijven niet bij de oorzaak aangepakt. Hierdoor blijven patronen van geweld zich herhalen en worden deze van ouder op kind overgedragen. Soms met een fatale afloop tot gevolg, stelt ze. 

Lang wachten voor behandeling

Gezinnen waarbij sprake is van huiselijk geweld krijgen momenteel onvoldoende (trauma)behandeling. Dit komt doordat er te vaak nog gedacht wordt dat behandeling tijdens een crisis niet mogelijk is. Hierdoor wachten hulpverleners eerst tot de situatie ‘stabiel’ is voordat zij beginnen aan (trauma)behandeling. Maar in veel van de gezinnen waar huiselijk geweld speelt wordt het nooit stabiel als je niet gaat behandelen.

"Natuurlijk kan je niet gaan behandelen als er niet eerst aandacht is voor de acute veiligheid. Maar het één sluit het ander niet uit. Kijk daarom naar wat al wél mogelijk is en zet in op samenwerking tussen de verschillende partijen. Waarbij je naast aandacht voor de veiligheid en de inzet van crisisinterventies, ook zo snel mogelijk inzet op behandeling. Juist tijdens een crisis zijn mensen extra gevoelig voor verandering," aldus Zeeman. 

Door: Nationale Zorggids