Normal_depressed-teenage-guy-getting-support-2022-10-27-19-03-26-utc__1_

Met het vooruitzicht op de verkiezingen in het najaar van 2023, heeft Jeugdzorg Nederland het Verkiezingspamflet Gezond en veilig opgroeien voor ieder kind in Nederland. Dat is onze gezamenlijke taak. geschreven. Hierin geeft de organisatie zeven adviezen die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s kunnen opnemen. Dit meldt Jeugdzorg Nederland.

Jeugdzorg Nederland wil tijdige en passende jeugdhulp bieden aan kinderen en jongeren die hiervan afhankelijk zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het thuisfront, waarbij de organisatie gebruik maakt van het sociale netwerk van het kind. Hierdoor wordt er een veilige en ondersteunende omgeving gecreëerd die de jongeren bij hun ontwikkeling helpt.

Samenwerking

Terwijl Jeugdzorg Nederland hun jeugdprofessionals zo goed mogelijk opleiden, bestaat jeugdhulp uit een groot stelsel waar samenwerking van belang is. Hierbij is de rol van de landelijke politiek essentieel.
 
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch