Normal_rss_entry-396275

Klanten die moedwillig seks hebben met (minderjarige) slachtoffers van mensenhandel moeten harder aangepakt worden. Ook dient deze groep beter in beeld te worden gebracht. Daarvoor pleit het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in het rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2022.

Voor de vierde keer analyseerde CKM gesprekken met slachtoffers van mensenhandel die werden gevoerd op de anonieme chatlijn van behandel- en expertisecentrum Fier. Daaruit komt naar voren dat "een aanzienlijk deel" van de klanten weet of zou moeten weten dat ze seks hebben met een minderjarige prostituee en zelfs actief meewerkt aan de uitbuiting. Sommigen gebruiken geweld, leggen het misbruik vast of dwingen slachtoffers tot seksuele handelingen tegen hun wil.

"Dit rapport laat voor het eerst zien dat er een behoorlijke groep klanten actief is die doelmatig misbruik maakt van slachtoffers mensenhandel. Tot nu toe ontbreekt het echter aan proactief beleid", aldus een woordvoerder van het CKM. Het centrum pleit voor en betere aanpak van deze groep door staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid.

Dwang

Klanten die seks hebben tegen betaling met minderjarige prostituees zijn strafbaar. Ook als een sekswerker meerderjarig is en een klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat er sprake is van dwang, kan iemand vervolgd worden.

Het CKM blijft zich grote zorgen maken over seksuele uitbuiting door ouders. Uit een analyse komt naar voren dat in de periode 2019-2022 ruim honderd kinderen zijn uitgebuit door ten minste een ouder. Het gaat vaak om jonge slachtoffers, een derde is 15 jaar of jonger. "Ondanks drie opeenvolgende jaren waarin CKM ouders als een belangrijke dadergroep identificeert, blijft concrete actie om dit schrijnende probleem aan te pakken achterwege. De kwetsbare positie en jeugdige leeftijd van deze slachtoffers vereisen directe interventie", zegt CKM.

Door: ANP