Aanbieders gesloten jeugdzorg "geschrokken en "geraakt" door rapport

Aanbieders van gesloten jeugdzorg zijn "geschrokken" en "geraakt" door het rapport van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass over crisisafdelingen binnen de sector. Daaruit zou blijken dat jongeren die op een speciale afdeling van de gesloten jeugdzorg belanden, daar in extreem isolement leven. Gemiddeld brengen ze op de afdeling Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie (ZIKOS) meer dan twintig uur per dag alleen door.

De beide instellingen hebben naar aanleiding van de verhalen in het rapport onaangekondigd bezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geen nieuwe jongeren opgenomen

Een van de instellingen, in het Gelderse Zetten, heeft daarna besloten om per 15 februari geen nieuwe jongeren meer op te nemen op de ZIKOS-afdeling. "Omdat wij van mening zijn dat wij op dit moment onvoldoende in staat zijn om deze jongeren de veilige en deskundige omgeving te bieden die zij nodig hebben", aldus de instelling.

Niet door met ZIKOS in huidige vorm

Ook de andere aanbieder, in het Gelderse Harreveld, zegt niet door te gaan "met ZIKOS in de huidige vorm". Voor nieuwe aanmeldingen wordt gezocht naar maatwerk. Beide instellingen zeggen het rapport "uiterst serieus" te nemen en op dit moment onderzoek te doen naar de signalen uit het rapport of een onderzoek te starten.

ZIKOS-afdelingen zijn bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die zowel acute psychiatrische nood als complexe gedragsproblemen hebben. In heel Nederland zijn achttien plekken op zulke afdelingen. Twaalf daarvan zijn in Harreveld en zes in Zetten.

Door: ANP