Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 22 en 28 maart (week 12) overleden ongeveer 3.100 mensen. Dat zijn ruim honderd sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en bijna honderd meer dan in de week ervoor (3.001). De sterfte bij zorggebruikers in de Wet langdurige zorg (Wlz) en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau, in de rest van de bevolking overleden evenveel mensen als verwacht. Dit meldt CBS. 

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week7 was dit ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting voor week 12 is ook lager dan verwacht. Er is echter nog geen sprake geweest van ondersterfte, omdat de lagere sterfte nog wel binnen het verwachtingsinterval ligt. Het RIVM registreerde afgelopen week 123 overleden coronapatiënten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers onder verwacht niveau

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is iets toegenomen in week 12, maar lag nog steeds onder de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden ruim 150 Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking nam ook iets toe en ligt ongeveer op het verwachte niveau. Er overleden ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.050 mensen.

Sterfte van 80-plussers lager dan verwacht

In week 12 was de sterfte bij mensen van 80 jaar of ouder lager dan verwacht. Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte iets boven de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting iets minder dan 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, 1.000 mensen van 65 tot 80 jaar en 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Door: Nationale Zorggids