Normal_elderly-woman-having-private-home-care-with-social-2022-06-21-17-52-10-utc

Om de toenemende kosten en personeelstekort in de ouderenzorg op te vangen, wil het kabinet dat de samenleving een steentje bijdraagt. Zo willen ze dat mensen meer zorg overnemen van verzorgingstehuizen en zelf hun ouders, grootouders of oudere buren gaan ondersteunen. Dit meldt Hart van Nederland.

Volgens een onderzoek van het Hart van Nederland is 76 procent van de respondenten bereid om onbetaald mantelzorg te verlenen aan hun ouders of doet dit al. Zo wil ook 59 procent van de mensen wel voor hun grootouders zorgen.

Bijdrage

Zorgeconoom Marcel Canoy vertelt dat vrijwillige zorg voor ouderen essentieel is om de samenleving draaiende te houden. "Of we investeren meer in de zorg en dan betekent dat dat we minder kunnen investeren in bijvoorbeeld klimaat", zegt Canoy. "Of we moeten de zorg uitkleden zonder dat er iets voor in de plaats komt. Of mensen moeten zelf meer betalen voor de zorg. Maar dat is al helemaal slecht voor de solidariteit."
 
Gelukkig zijn de meeste Nederlanders wel bereid om een hogere financiële bijdrage te leveren om de ouderenzorg te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat als het overheidsbeleid onveranderd door blijft gaan, zullen de jaarlijkse kosten van de ouderenzorg in 2040 verdubbelen met 19 miljard euro. Zelfs met het feit dat dit zal leiden tot een jaarlijks bedrag van duizend euro per Nederlander, wil 69 procent nog steeds meer betalen na het horen van deze cijfers.

Buren

Canoy zegt wel dat het essentieel is om de zorg te verdelen in ‘zorgzame buurten’ en dat men niet alleen moet vertrouwen op de nakomelingen van ouderen. "Het probleem met mantelzorg is dat kinderen dit vaak zelf oppakken, maar daardoor bijvoorbeeld zelf minder gaan werken. Als de buurt meer organisatorische zorg oppakt, zoals boodschappen, koken of wassen, ontlasten we elkaar."
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch