Per Saldo maakt bezwaar tegen afschaffing abonnementstarief Wmo

Via de internetconsultatie voor het ‘Wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief eigen bijdrage Wmo’ heeft Per Saldo hier bezwaar tegen gemaakt. Mensen met een levenslange en levensbrede beperking hebben ondersteuning vanuit de Wmo nodig om mee te kunnen doen aan de samenleving en daar zouden geen financiële drempels voor moeten bestaan, vindt Per Saldo. 

Als het aan de belangenvereniging ligt blijft het abonnementstarief zoals het is, zodat mensen met een beperking zonder financiële drempels gebruik kunnen blijven maken van noodzakelijke voorzieningen. “Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is in strijd met het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd”, aldus Per Saldo. Daarom maakt de organisatie bezwaar tegen deze bijdrage en tegen afschaffing van het abonnementstarief.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp zonder andere Wmo-voorzieningen

Per Saldo is niet tegen een hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, maar alleen als de hulpvrager geen andere Wmo-voorzieningen nodig heeft.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky