Tbc-vaccin alleen voor tuberculosebestrijding en onderzoek

De afgelopen dagen is de vraag naar het zogeheten BCG (Bacille Calmette Guérin) -vaccin tegen tuberculose in Nederland flink gestegen, doordat er in de media was veel aandacht was voor het vaccin. Het vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo ook beschermen tegen Covid-19. Een aantal ziekenhuizen gaat onderzoeken of het vaccin daadwerkelijk dit effect heeft.  Op dit moment is dat nog niet zeker. Toch willen nu ook andere ziekenhuizen hun medewerkers alvast laten inenten met het BCG-vaccin, wat zorgt voor een sterke toename in de vraag. Dit meldt het RIVM.

Wereldwijd is er sprake van een schaarste aan dit vaccin, dat in Nederland gebruikt wordt om zuigelingen die een verhoogd risico lopen op een tuberculose-infectie te vaccineren. Om de vaccinatie van deze groep zuigelingen te kunnen blijven garanderen, is door het RIVM besloten dit vaccin voorlopig niet aan groothandels en ziekenhuizen te leveren. Op die manier kan het vaccin door het RIVM gecontroleerd worden uitgeleverd en blijft het beschikbaar voor de tuberculosebestrijding.
 
Sinds vrijdag 20 maart levert de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM daarom alleen nog rechtstreeks aan de GGD'en. Met de ziekenhuizen die de genoemde onderzoeken uitvoeren is contact gezocht om ervoor te zorgen dat de onderzoeken wel doorgang kunnen vinden. Vanwege de grote vraag van overige ziekenhuizen gaat het RIVM in overleg met het ministerie van Volksgezondheid nog op zoek naar een oplossing.
 
Door: Nationale Zorggids