Normal_pexels-andrea-piacquadio-3771115

De mobiele app van Untire helpt om vermoeidheid bij kanker te verminderen. Dit blijkt uit een onderzoek van het UMCG onder 800 (ex-)patiënten in Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada, die allemaal last hadden van ernstige vermoeidheid. Dit meldt UMCG. 

Nederland telt ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en invaliderende bijwerkingen van kanker- en kankerbehandelingen. Tachtig procent van alle mensen met kanker is tijdens de behandelingen in het eerste jaar na de diagnose ernstig vermoeid. Ruim dertig procent heeft daar veel langer last van, soms tot meer dan tien jaar na dato. Vermoeidheid heeft een zeer negatieve invloed op hun kwaliteit van leven en belemmert hen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen.

Minder vermoeidheidsklachten door app 

De Untire app is erop gericht iemands vermoeidheid te verminderen en levenskwaliteit te verhogen door gebruikers mentaal en fysiek te activeren en daarmee de vicieuze cirkel van vermoeidheid te doorbreken. Uit het onderzoek van het UMCG blijkt dat deelnemers die de app gebruiken na 12 weken significant minder vermoeidheidsklachten hebben en een betere kwaliteit van leven ervaren. Mensen die de app regelmatig gebruiken, boeken de meeste vooruitgang.

Meer patiënten helpen

Untire is een Digital Therapeutic ontwikkeld voor kankerpatiënten die vermoeid zijn, ongeacht geslacht, leeftijd, type kanker en behandelfase. De app biedt psycho-educatie, onder andere in de vorm van animaties, oefeningen voor het verhogen van de lichamelijke activiteit, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips. Ook is er een besloten online community voor het uitwisselen van ervaringen. De Untire app is ontworpen door psychologen, onderzoekers enpatiënten om veel meer vermoeide (ex-)kankerpatiënten te kunnen helpen dan nu gebeurt. 
 

Door: Nationale Zorggids