Gezondheidszorg op opvanglocaties voor Oekraïners is goed geregeld

De toegang tot de gezondheidszorg op de opvanglocaties voor Oekraïners is goed geregeld. Daar zorgen heel betrokken lokale zorgverleners voor als verpleegkundigen, huisartsen, verloskundigen, tandartsen, de jeugdgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Dat blijkt na bezoeken door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan zes opvanglocaties voor Oekraïners in Rotterdam, Breda, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Delfzijl.

Huisarts en apotheek

Op de locaties is de huisartsenzorg op verschillende manieren georganiseerd. Op één locatie is continu een verpleegkundige aanwezig en dagelijks ook een huisarts. Ergens anders heeft de lokale huisartsenpraktijk de zorg voor de Oekraïners op zich genomen. Op weer een andere plek zijn vijf huisartsen samen verantwoordelijk voor de zorg. Op alle locaties wordt de bewoners gevraagd naar hun gezondheid en eventuele problemen. Overal is er goed contact met een apotheek. Zij vertalen recepten uit het Oekraïens.

Verloskundigen

Op veel opvanglocaties zijn er ook zwangere vrouwen. Zij hebben contact met een verloskundepraktijk, vaak ondersteund door vrijwillige vertalers en tolken. De bevallingen vinden in een ziekenhuis plaats.

Jeugdgezondheidszorg

Overal is de jeugdgezondheidszorg ingeschakeld. Soms met inloopspreekuren op de opvanglocatie, soms door kinderen op te roepen. Of een wijkverpleegkundige op de opvanglocatie legt contact met de jeugdgezondheidszorg. Kinderen krijgen tijdig vaccinaties, bij baby’s wordt de hielprik afgenomen. Vaak zijn vrijwilligers en tolken aanwezig om uitnodigingen te vertalen.

Tandarts

De vergoeding voor mondzorg was in het begin een probleem. Dat maakte bezoek aan een tandarts moeilijk of soms onmogelijk. Inmiddels is dit grotendeels opgelost of wordt daar aan gewerkt.

Psychosociale opvang en geestelijke gezondheidszorg

Op alle locaties is aandacht voor de psychosociale gevolgen van de oorlog en de vlucht uit eigen land. Maatschappelijk werkers, psychologen en verpleegkundigen zijn minstens een aantal keren per week op de locaties aanwezig. Ook vrijwilligers bieden steun. Verder zijn er sport, onderwijs en recreatie op de locaties om activiteiten en perspectief te bieden. De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg is wisselend georganiseerd. Soms zijn er al afspraken met lokale ggz-aanbieders, soms moeten die er nog komen. Nergens waren er acute ggz-problemen.

Infectieziekten voorkomen

Op alle locaties is aandacht voor het voorkomen van infectieziekten. Meestal heeft de GGD een onderzoek naar de hygiëne gedaan. Op één locatie is isolatie na een coronabesmetting nodig geweest, verspreiding bleef uit.

De vaccinatiegraad tegen corona ligt in Oekraïne lager dan in Nederland. Na inschrijving bij de gemeente krijgen de Oekraïners een oproep voor vaccinatie. Ook worden vaccinaties op de locaties aangeboden.

Administratie en financiën

De inspectie ziet enorme betrokkenheid, inzet en creativiteit van vele zorgverleners. Om dat te ondersteunen moeten administratieve en financiële drempels zo snel en zo veel mogelijk worden weggenomen.

Door: Nationale Zorggids