Aantal mensen met griepklachten stijgt verder

Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met griepachtige klachten neemt verder toe, zo laten cijfers van onderzoeksinstituut Nivel zien. Huisartsen zagen vorige week per 100.000 inwoners 70 mensen met griepachtige klachten. Het Nivel spreekt van "een sterke toename" ten opzichte van voorgaande weken.

Sinds een week is officieel sprake van een griepepidemie in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt in de regel van zo'n epidemie als meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met klachten die aan griep doen denken en 10 procent van de onderzochte monsters het griepvirus bevat. Het Nivel laat weten dat momenteel in aanzienlijk meer monsters die huisartsen afnemen bij patiënten met klachten het griepvirus wordt gevonden. Vorige week werden 98 monsters afgenomen, in ruim een derde werd het influenzavirus (de griep) aangetroffen.

Andere virussen

Huisartsen vonden ook andere virussen, zoals het humaan metapneumovirus, het rhinovirus en het RS-virus. Het coronavirus werd iets vaker gevonden dan bij de vorige rapportage van het Nivel, vorige week. Huisartsen zien volgens het instituut vooral ouderen met corona, maar ook relatief veel ouderen met een longontsteking.

Door: ANP