IGJ en NZa willen meer toezicht krijgen bij bedrijfsketens in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) willen meer mogelijkheden krijgen om huisartsenketens te toetsen op kwaliteit en organisatie. Het gaat vooral om de grotere bedrijfsketens.

Er is veel vraag naar huisdokters en grotere bedrijven springen daar op in. "Uit signalen blijkt dat deze vorm van zorg niet altijd goed is georganiseerd. De IGJ en de NZa hebben daarom onderzoek gedaan naar de kansen en risico's van deze ketens en wat dit betekent voor het toezicht. Hieruit blijkt dat er aanvullende normen nodig zijn, zodat er goed toezicht gehouden kan worden", zeggen de twee organisaties. De IGJ en de NZa willen ook meer mogelijkheden om tijdig te kunnen ingrijpen als dat nodig is en gaan daarover met verschillende partijen in gesprek, waaronder het zorgministerie.

Bedrijfsketens kunnen te groot worden 

"Een van de risico's is dat bedrijfsketens te groot kunnen worden. Als zij failliet gaan kan dit direct gevolgen hebben voor een grote groep patiënten, vaak zelfs in een hele regio. Deskundig bestuur en een goede organisatie is voor alle zorgorganisaties essentieel. Bij snelle groei van dergelijke ketens zien we dat dit nog meer van belang is", aldus IGJ en NZa. De NZa wil ook meer mogelijkheden krijgt om concentraties en overnames op inhoudelijke gronden tegen te houden.

Niet mogelijk om overal voldoende perosneel aanwezig te hebben 

Sommige nieuwe bedrijven lukt het niet om op alle locaties voldoende personeel aanwezig te hebben, zagen de inspectie en autoriteit. "Voor patiënten is het dan erg lastig om een afspraak bij de huisarts te krijgen. Vooral voor patiënten met chronische klachten is het vervelend wanneer zij door personeelswisselingen iedere keer aan een andere huisarts hun verhaal moeten vertellen. We kunnen op basis van de huidige normen van de beroepsgroep niet goed toetsen bij hoeveel patiënten er welke personele bezetting minimaal nodig is om voldoende continuïteit en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden."

Door: ANP