Normal_smog_ny

Vanaf vandaag heeft vooral het zuiden van Nederland kans op smog door hoge ozonconcentraties. Dit kan luchtwegaandoeningen veroorzaken, meldt NU.nl

Na woensdag krijgt heel Nederland met de smog te maken, verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij adviseert om in de middag en aan het begin van de avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden als er klachten zijn met de luchtweg. Dit is te merken aan irritatie aan ogen, neus en keel.

Smog door hoge ozonconcentraties ontstaat als er grote hoeveelheden verontreinigde stoffen in de lucht zitten, bijvoorbeeld stikstofoxiden Deze stoffen worden door het zonlicht omgezet in ozon. 

© Nationale Zorggids