Geen belastend vervolgonderzoek meer nodig voor patiënten met longkanker

Of een longkankerpatiënt uitzaaiingen heeft naar de lymfeklieren achter het borstbeen, wordt op dit moment vaak via belastend onderzoek onderzocht. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek van het Máxima MC laat echter zien dat dit onderzoek helemaal niet nodig is. Patiënten hebben hierdoor geen risico op complicaties van de ingreep en kunnen sneller starten met de behandeling van hun longtumor. Dit meldt het Máxima MC.

Patiënten met longkanker hebben vaak niet-kleincellige longkanker. Behandeling wordt bepaald aan de hand van onder meer vervolgonderzoek naar uitzaaiingen naar de lymfeklieren achter het borstbeen. Er wordt eerst een echo via de luchtwegen wordt gemaakt, eventueel met punctie van de klieren. Stellen deze onderzoeken geen uitzaaiingen vast, dan moeten artsen volgens de internationale richtlijnen ook nog eens een longoperatie uitvoeren om de lymfeklieren beter te bekijken. Patiënten moet deze ingreep onder narcose ondergaan en gemiddeld één nacht in het ziekenhuis verblijven. De operatie kan (ernstige) complicaties tot gevolg hebben.

Ingreep achterwege laten

Maar is zo’n mediastinoscopie (kijkoperatie achter het borstbeen) wel nodig? Hier is het Máxima MC in 2017 onderzoek naar gestart. Conclusie: de ingreep kan zonder risico’s achterwege gelaten worden. “Jaarlijks besparen we zo bij veel patiënten met longkanker een dergelijke ingreep met bijbehorende complicaties”, legt onderzoeksleider en longchirurg Frank van den Broek uit. Patiënten kunnen daarnaast sneller met hun behandeling starten en dus eerder de tumor uit hun lichaam laten verwijderen.

Europese richtlijnen

Van den Broek is naar aanleiding van deze resultaten uitgenodigd om de huidige Europese richtlijnen te herschrijven, samen met een internationaal team. Dit moet de zorg rondom het vinden van uitzaaiingen bij longkanker internationaal veranderen. Naar verwachting is de richtlijn binnen een jaar geüpdatet.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky