Normal_maandoverzicht

Het belangrijkste nieuws van februari hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. In februari bleek er weer een tekort aan schildkliermedicatie te zijn, waarschuwden organisaties voor de kwaliteit van jeugdhulp in Nederland en voerden 80.000 verpleegkundigen actie. 


Alternatief schildkliermedicijn niet meer beschikbaar
De leveringsproblemen rondom schildkliermedicatie zijn nog niet opgelost. Nadat vorig jaar bleek dat er een groot tekort aan Thyrax Duotab zou ontstaan, weden diverse vervangende middelen aangeleverd. Maar één van deze vervangende middelen is momenteel ook nauwelijks beschikbaar. Het middel Teva wordt door een kwart miljoen Nederlands gebruikt, maar is naar verwachting pas medio maart weer beschikbaar.

Grote zorgen over jeugdhulp in Nederland
In een brandbrief aan de Tweede Kamer uiten Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VOBC hun zorgen over de jeugdzorg. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015, krijgen kinderen steeds vaker de verkeerde zorg of door de lange wachttijden helemaal geen zorg.

Tweede Kamer verwerpt plan flexibele AOW
De Tweede Kamer heeft een plan voor een flexibele AOW afgeschoten. De meeste partijen plaatsen vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de kosten van een flexibele ingangsdatum van de AOW. Onafhankelijk Kamerlid Norbert Klein wilde met zijn voorstel bereiken dat mensen maximaal twee jaar eerder of vijf jaar later dan de AOW-leeftijd met werken kunnen stoppen.

Verpleegkundigen voeren actie
De 80.000 leden van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, startte medio januari actie op social media tegen het groeiende tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. De actie moet ervoor zorgen dat Nederland, en vooral politici, een beter beeld krijgen van het werk dat verpleegkundigen doen. “Als wij het tij nú niet keren, wordt dit het grootste probleem in de zorg, en niet de betaalbaarheid. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de kurk waar de zorg op drijft”, aldus Sonja Kersten, directeur van V&VN.

De actie loopt tot de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart aanstaande.

Kamer neemt Wet verplichte ggz aan
De Tweede Kamer heeft akkoord gegeven op de Wet verplichte ggz. Onderdeel van de wet was de observatiemaatregel, een plan van minister Schippers om verwarde personen verplicht drie dagen op te nemen ter observatie. Nu deze maatregel is geschrapt, zijn organisatie blij met de nieuw aangenomen wet. 

In de Wet verplichte ggz zit wel een crisismaatregel opgenomen. Deze is voor mensen die een 'onmiddellijk dreigend gevaar' voor zichzelf of voor anderen kunnen zijn. De Kamer heeft minister Schippers wel gevraagd om in de richtlijnen duidelijk te maken wat onmiddellijk dreigend gevaar exact omhelst. 

Overig zorgnieuws

  • Er is een onverzekerdenepidemie gaande. Er komen steeds meer meldingen binnen van dak- of thuislozen zonder zorgverzekering. Steeds vaker worden zij weggestuurd door een huisarts of andere zorgverlener, omdat zij de zorg niet kunnen declareren.
  • Zorgverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patient. Apothekersorganisatie KNMP, huisartsenvereniging LHV en ouderenorganisatie KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Hiertoe boden zij de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid een petitie aan.
  • Veel zwarte tatoeage-inkten bevatten nog steeds stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de verkoop van de onveilige inkten verboden en de overtreders beboet.
  • Het aantal opnamestops op de spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) in Noord-Holland en Flevoland is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2015. Ook het AMC en het VUmc moesten eind vorig jaar ruim 1.300 keer een opnamestop instellen.
  • Een groep van 360 artsen heeft zich uitgesproken tegen euthanasie bij zeer demente ouderen. Zij verklaren geen euthanasie te gaan verlenen aan patiënten met vergevorderde dementie op grond van een wilsverklaring.
  • Diverse patiëntenorganisaties willen dat de stemhokjes toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Op 11 februari riepen MEE NL, Ieder(in) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VNG) de politiek op om deze mensen het recht te geven iemand mee te nemen in het stemhokje.
  • Opvallend nieuws deze maand: de meeste zwangerschapafbrekingen in 2015 vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. Voorheen was het altijd de groep van 20 tot 25 jaar. In totaal lieten 30.803 vrouwen een abortus uitvoeren.  

Door: Redactie Nationale Zorggids