Logo_rivm__logo

Het RIVM en RIKILT Wageningen University & Research hebben voor het eerst titaniumdioxide nanodeeltjes aangetroffen in de lever en milt van mensen. Het wordt onder meer gebruikt in tandpasta, crèmes en voedingsmiddelen. De veiligheidsmarge bij deze gehaltes is kleiner dan gewenst volgens bestaande risicobeoordelingmethoden. Daarom blijft de conclusie staan dat niet uitgesloten kan worden dat het gebruik van titaniumdioxide tot nadelige effecten aan de lever leidt. Dit meldt RIVM.

Titaniumdioxide, een wit poeder dat wordt gebruikt als glansmiddel, wordt ook toegepast in producten zoals verf, papier en cosmetica. Een klein deel van de slecht oplosbare titaniumdioxidedeeltjes in dit witte poeder is kleiner dan 100 nanometer, en wordt daarmee als nanodeeltje beschouwd. Titaniumdioxide staat de laatste jaren in de belangstelling door wetenschappelijk onderzoek naar eventuele nadelige gezondheidseffecten.

In het onderzoek wordt voor de eerste keer aangetoond dat deze zeer kleine titaniumdioxide deeltjes aanwezig zijn in de lever en milt van overleden mensen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de organen, afkomstig van personen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld, zijn verstrekt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Van zeer kleine deeltjes, zoals nanodeeltjes, is bekend dat ze zich anders kunnen gedragen dan de grotere deeltjes van dezelfde chemische stof. Ze kunnen op andere plaatsen in het lichaam terechtkomen omdat ze barrières zoals de maagdarmwand makkelijker passeren.

De gemeten concentraties zijn vergelijkbaar (milt) of iets hoger (lever) dan de eerdere modelschatting op basis van dierstudies en de geschatte dagelijkse inname via voedsel en tandpasta. De gevonden concentraties titaniumdioxidedeeltjes in de lever van mensen zijn hoger dan het veilig geachte niveau, waarbij in de afleiding rekening is gehouden met mogelijke verschillen tussen mens en dier en verschil in gevoeligheid tussen mensen. Hierdoor is niet zeker dat het huidige gebruik veilig genoeg is.

Door: Redactie Nationale Zorggids