Normal_spoor_trein

Vandaag start het RIVM een onderzoek naar de ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Het onderzoek is een herhaling van een vragenlijstonderzoek dat het RIVM in 2013 deed. Zo’n 3.500 mensen die minder dan driehonderd meter van het spoor wonen en eerder deelnamen aan het onderzoek, ontvangen binnenkort opnieuw een schriftelijke uitnodiging. Dit meldt RIVM.

Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van treinen op omwonenden zijn schaars. Door het intensievere (goederen) treinverkeer, neemt de behoefte aan dit soort onderzoeken toe. Ook is de maatschappelijke aandacht voor de effecten van treinverkeer in de laatste jaren gegroeid.

Het doel van het herhaalonderzoek is na te gaan hoe mensen het wonen langs het spoor nu ervaren. Deze informatie kan het RIVM koppelen aan de informatie over veranderingen die aan, op en langs het spoor hebben plaatsgevonden en de resultaten van het eerdere onderzoek. In de nieuwe vragenlijst wordt bewoners gevraagd hoe zij wonen langs het spoor beleven en wat zij de positieve en negatieve kanten vinden. 

Door: Nationale Zorggids