Normal_rss_entry-217977

Niet-religieuze Nederlanders zijn het vaakst (37 procent) bereid orgaandonor te zijn. Onder praktiserende moslims is de bereidheid organen te doneren veruit het laagst (1 procent), staat in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

"In de Islam wordt het enerzijds aangemoedigd om zieke mensen te helpen, maar anderzijds is het ook belangrijk dat het lichaam na de dood intact blijft", aldus het CBS. Onder de protestante en katholieke kerkgangers is respectievelijk 28 en 25 procent bereid organen te doneren.

Het statistiekbureau stelt ook vast dat vrouwen, hoogopgeleiden, 25- tot 65-jarigen en mensen zonder migratieachtergrond vaker potentiële orgaandonor zijn dan mannen, laagopgeleiden, jongeren en 65-plussers, en migranten, vooral met een niet-westerse achtergrond.

Nederland kampt met een groeiend tekort aan orgaandonoren. Inmiddels staan zo'n 1200 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan. Op 1 juli wordt de nieuwe donorwet van kracht. Na deze datum komen mensen die geen keuze maken met de vermelding 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' in het register. De overheid hoopt met de nieuwe wet het aantal geregistreerde orgaandonoren te vergroten.

Lees hier het rapport over orgaandonatie van het CBS

Door: ANP