Donorregister door 10,7 miljoen volwassenen ingevuld

10,7 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder hadden op 1 januari 2023 een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. 4,8 miljoen van hen gaven expliciet toestemming voor orgaandonatie en 4,4 miljoen juist niet. Zo’n 1,5 miljoen volwassen Nederlanders laten de beslissing over aan nabestaanden of een ander aangewezen persoon. Door geen eigen keuze in te vullen, staan 3,3 miljoen mensen geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dit meldt CBS.

De Donorwet ging in juli 2020 in registreert alle volwassen Nederlanders. Voorheen stonden mensen die geen keuze maakten niet in het register, maar sinds drie jaar staan zij erin als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en zijn dus potentiële orgaandonoren. Een arts bespreekt na het overlijden altijd met familie of nabestaanden wat er in het register staat. Weten zij zeker dat de overledene expliciet geen orgaandonor wilde zijn, gaat de orgaandonatie bij ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ niet door.

Keuze gemaakt

Sinds de invoering van de Donorwet maken steeds meer mensen een keuze over orgaandonatie. Zij geven dus expliciet wel of geen toestemming voor orgaandonatie, of laten de beslissing over aan nabestaanden. Op 1 januari 2020 toen de oude donorwet nog gold, had 49 procent van de volwassen bevolking een eigen keuze ingevuld. Op 1 januari 2023 was dat 73 procent.

Jongeren maken minder vaak een keuze

De grootste groep die geregistreerd staat als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ is de leeftijdsgroep 18- tot 25-jarigen (38 procent). Van de 25- tot 35-jarigen had 31 procent een registratie met geen bezwaar. Onder 65-plussers komt dit met 15 procent het minst vaak voor.

Mensen van 25 tot 65 jaar geven vaker toestemming voor orgaandonatie dan de volwassendoelgroep jonger dan 25 jaar en de 75-plussers. Het aandeel dat geen toestemming gaf, neemt met oplopende leeftijd juist toe.

Door: Nationale Zorggids