Normal_ziekenhuisbed

Het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist neemt weer toe. Het aantal spoedverwijzingen is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe data die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Dit meldt de Zorgautoriteit.

De NZa ziet in de data van ziekenhuizen en van het zorgplatform ZorgDomein dat het aantal verwijzingen van huisartsen naar het ziekenhuis vanaf begin april weer gestaag toeneemt. Dat ligt in de lijn van de verwachting, nu ziekenhuizen aangeven dat ze weer meer capaciteit beschikbaar hebben voor niet-coronapatiënten. Dit betekent overigens niet dat alle mensen die verwezen zijn, ook daadwerkelijk worden behandeld. De NZa is in samenwerking met de koepels van ziekenhuizen aan het bezien of er een meer actueel beeld gegeven kan worden over het aantal behandelingen dat in ziekenhuizen plaatsvindt. Volgende week volgt een update van de gegevens.

Kindergeneeskunde blijft achter

Het aantal spoedverwijzingen ligt weer bijna op het niveau van voorgaande jaren. Alleen voor kindergeneeskunde ziet de NZa dat de spoedverwijzingen nog achterblijven. Voor longziekten zijn de spoedverwijzingen sinds het begin van de coronacrisis juist gestegen.

Ook de verwijzingen voor mensen die niet direct spoedzorg nodig hebben maar wel snel geholpen moeten worden, nemen weer toe. Voor gynaecologie als enige zijn deze urgente doorverwijzingen ook tijdens de corona-uitbraak nauwelijks gedaald.

Data over ziekenhuiszorg

De NZa publiceert geregeld data over de reguliere ziekenhuiszorg die tijdens de corona-crisis is uitgesteld. Deze gegevens zijn belangrijk voor zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars die werken aan het weer opschalen van de ziekenhuiszorg. Zo helpt de NZa zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de reguliere ziekenhuiszorg gefaseerd op te schalen.

Door: Nationale Zorggids