NZa gaat handhaven op onduidelijke informatie over zorgcontractering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat zorgverzekeraars tijdens het overstapseizoen duidelijke informatie bieden over de status van contractering met zorgaanbieders. Zij kunnen nog duidelijkere informatie geven over met welke zorgaanbieder er afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van zorg. Als dit niet verbetert, gaat de NZa over tot formele handhaving. Eerder vroeg de Consumentenbond in een handhavingsverzoek om optreden tegen zorgverzekeraars die gebrekkige informatie verstrekken. Dit meldt de NZa. 

Het handhavingsverzoek van de Consumentenbond is op de meeste punten afgewezen omdat er geen sprake is van overtreding van de wet. Maar de NZa vindt wel dat zorgverzekeraars veel kunnen verbeteren op het punt van aanbieden van bruikbare informatie.

Contracteerstatus

De meeste zorgverzekeraars werkten afgelopen overstapseizoen met contracteerstatussen: vijf categorieën die zorgverzekeraars samen hebben afgesproken. Hoewel dit een verbetering is van voorgaande jaren, zijn twee van deze statussen niet bruikbaar voor consumenten. Daarbij gaat het om de situatie waarbij er nog geen contract is met de zorgaanbieder en dat de zorgverzekeraar nog niet weet of de zorg wel vergoed wordt. Dit is volgens de NZa niet in lijn met de Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars.  Verzekeraars die van deze statussen gebruikmaken moeten daar van de toezichthouder mee stoppen.

Geen regels overtreden

Er is geen sprake van een overtreding van regels, maar het is onwenselijk dat er na 31 december nog wijzigingen plaatsvinden in het gecontracteerde zorgaanbod die nadelig uitpakken voor mensen. Zorgverzekeraars moeten hier van de NZa op letten en het vooral niet meer doen.