Normal_leefstijlprogramma__afvallen__weegschal__gli

Patiënten van UMC Groningen (UMCG) en Amsterdam UMC met een leefstijl-gerelateerde ziekte, krijgen in de toekomst meer ondersteuning en leefstijlbegeleiding. Recent is een door ZonMw gefinancierd project gestart in beide academische ziekenhuizen. Doel van het zogeheten LOFIT-project is patiënten tijdens hun opname of op de polikliniek te helpen met het veranderen van hun leefstijl want dat is beter voor hun behandeling en herstel. Dit meldt het UMCG. 

Verandering van leefstijl is ontzettend moeilijk, maar heel belangrijk om verergering of terugval van ziekte te voorkomen. Het is voor veel patiënten lastig om langdurig bestaande ongezonde gewoonten te doorbreken. Men wil vaak wel, maar het lukt niet. Zorgverleners in het ziekenhuis hebben gebrek aan tijd om het belang van een gezonde leefstijl uitvoerig met de patiënt te bespreken.

Daarom dit LOFIT-project, waarbij behandelend artsen patiënten doorverwijzen naar een leefstijlloket in het ziekenhuis. Een medewerker van dit leefstijlloket, de leefstijlmakelaar, kan uitvoerig met de patiënt in gesprek gaan over diens motivatie voor een gezonde leefstijl. Het kan gaan om leefstijlveranderingen op het gebied van dagelijks bewegen en zitten, gezonde voeding, stoppen met roken en het gebruik van alcohol, hoe om te gaan met stress en zorgen voor voldoende slaap.

Leefstijlmakelaar

“Bewustwording van ongezonde leefstijl is belangrijk om te kunnen komen tot verandering. Een leefstijlmakelaar heeft tijd en vaardigheid om hierbij te helpen en om mensen te motiveren. De te maken verandering hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine dagelijkse, duurzame aanpassingen in gezondheidsgedrag, zoals het maken van een lunchwandeling of theedrinken zonder suiker, hebben al snel effect, dat alleen maar groter wordt op de langere termijn", aldus Judith Jelsma, projectleider LOFIT en leefstijlcoach in Amsterdam UMC.

Geschikte initiatieven in de buurt

Met een gemotiveerde patiënt overlegt de leefstijlmakelaar over geschikte initiatieven in zijn of haar directe leef-, woon-, en/of werkomgeving. Immers, juist lokale initiatieven helpen de patiënt een gezonde leefstijl langdurig vol te houden. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt over diens voortgang en informeert de behandelend arts daarover. LOFIT vormt zo een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden tot een gezonde leefstijl in de directe omgeving van de patiënt.

Door: Nationale Zorggids