Normal_sanquin_pb

Vanaf 1 september kunnen mannen in een duurzame, monogame homoseksuele relatie bloeddonor worden. De eis dat het laatste seksuele contact minimaal vier maanden geleden was, vervalt voor deze groep mannen. De Bloedbank, onderdeel van Sanquin, werkt zo toe naar een steeds individuelere risico-inschatting, waarbij dit een belangrijke volgende stap is. Voor 2022 wordt een verdere verruiming van het donorbeleid voorbereid, meldt Sanquin. 

“Al sinds 2015 neemt Sanquin maatregelen om meer mannen die seks hebben met mannen (MSM) te kunnen toelaten als donor”, stelt Sanquins CEO Tjark Tjin-A-Tsoi. “Nu passen we onze risicogroepenbenadering aan naar een meer individuele inschatting van risico’s voor de veiligheid van bloed. We verwachten dat hiermee enkele honderden geïnteresseerden zich zullen aanmelden als donor.”

Sanquin heeft actief gezocht naar de mogelijkheid om het donorbeleid op verantwoorde wijze te verruimen. Nederland blijft met deze ontwikkeling in de wereldwijde voorhoede op het gebied van donatiebeleid door MSM én op het gebied van transfusieveiligheid. De bloedbank, die onderdeel is van Sanquin, stelt daarmee zowel patiëntveiligheid als gelijke behandeling als uitgangspunt van het toelatingsbeleid.

Verandering van beleid

Uitgangspunt van de bloeddonaties door MSM wordt dat de relatie al minstens 12 maanden duurt en dat de partners uitsluitend met elkaar seksueel contact hebben. Die termijn is gekozen omdat partners dan hun relatie goed kunnen inschatten, en eventuele besmettingen binnen de relatie al aan het licht zijn gekomen.

Hiervoor hanteerde Sanquin op het gebied van MSM een risicogroepenbenadering. Daarbij krijgen mensen met verhoogd risico op het dragen van een bloedoverdraagbare infectie tijdelijk uitstel van bloed doneren. Dat geldt voor MSM, maar bijvoorbeeld ook mensen die hebben gereisd in malariagebieden of mensen die lang in een gebied geweest zijn waar de menselijke variant van Creutzfeldt-Jakob voorkomt.

Volgende etappe

Het voornemen is om in de toekomst ook MSM zonder vaste partner op een veilige manier als bloeddonor te kunnen accepteren. Daarover wordt in 2022 duidelijkheid gegeven.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: Sanquin