Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

In 2020 schreef de huisarts aan minder patiënten een geneesmiddel voor dan in het jaar ervoor. Vooral het aantal kinderen en jongeren dat een medicijn kreeg voorgeschreven daalde sterk. Van alle geneesmiddelen is het voorschrijven van antibiotica het sterkst gedaald. Dit blijkt uit de analyse van gegevens afkomstig van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De daling is waarschijnlijk (grotendeels) het gevolg van de coronamaatregelen die werden ingevoerd; hierdoor werd de verspreiding van andere ziekteverwekkers dan corona eveneens geremd en ook bezochten minder mensen hun huisarts. Dit meldt Nivel. 

66 procent van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2020 een geneesmiddel voorgeschreven. In 2019 was dit nog bijna 70 procent. Van de geneesmiddelen die al jaren het meest worden voorgeschreven, is de grootste afname te zien bij antibiotica, pijnstillers en neussprays en -druppels.

Grootste afname bij kinderen en jongeren

De afname in voorschrijvingen was het grootst bij de doelgroep kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De grootste dalers waren antibiotica, luchtwegverwijders, neussprays en -druppels en antischimmelmiddelen. Dit zijn allemaal middelen die worden voorgeschreven bij infecties. Het is aannemelijk dat er in 2020 in deze groep minder verspreiding van infectieziekten was als gevolg van de invoering van de hygiënemaatregelen en de sluiting van scholen en kinderdagverblijven in verband met corona, aldus Nivel.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/minder-mensen-kregen-een-geneesmiddel-voorgeschreven-2020, geraadpleegd op 2-12-2021