Verzekeraars schorten contract met Co-Med op

De zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben de overeenkomst met huisartsenketen Co-Med opgeschort. Ze gaan een alternatief zoeken voor de patiënten die er zijn ingeschreven, aldus CZ. "Het is niet nodig dat verzekerden op dit moment zelf op zoek gaan naar een andere huisarts", aldus de verzekeraar. Over het aantal ingeschrevenen bij de praktijken in kwestie doet het aantal van ruim 50.000 de ronde.

Eerder deze week stelden de verzekeraars Co-Med al in gebreke, hetgeen een ultimatum was voor het garanderen van behoorlijke zorg. Er waren al langer klachten over de verleende zorg. Uit de reactie van de keten op de ingebrekestelling maken de zorgverzekeraars nu op dat "Co-Med de continuïteit van goede zorg niet kan garanderen".

Het bieden van een oplossing aan kwetsbare patiënten en patiënten met een (urgente) zorgvraag heeft nu prioriteit, aldus CZ. "Maar er wordt de komende periode ook gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij de Co-Medpraktijken." In een aantal gebieden wordt een oplossing door regionale huisartsen geboden. Verder wordt gebruikgemaakt van eerste opvang door onlinehuisartsenpraktijk Arene.

Praktijken

Co-Med kocht in het hele land praktijken op, vooral van huisartsen die met pensioen wilden en geen opvolger hadden. Volgens critici probeerde het bedrijf daarna alleen maar zo veel mogelijk geld te verdienen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden de situatie nauwlettend in de gaten, zeggen ze. "Ondanks dat de zorgverzekeraars aangeven dat zij geen vertrouwen meer hebben in Co-Med, kunnen de praktijken open zijn", laten ze weten. Patiënten van alle zorgverzekeraars die ingeschreven zijn bij een praktijk van Co-Med kunnen volgens de organisaties kijken op de site www.cz.nl/co-med. "Hierop staat bij welke andere praktijk patiënten nu terechtkunnen." De IGJ vindt het "belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk doorgaat en veilig is. De acute zorg moet altijd geleverd worden."

Noodzakelijke ingreep

De Patiëntenfederatie Nederland spreekt van een forse maar noodzakelijke ingreep. "Te vaak en te lang is het Co-Med niet gelukt om goede en toegankelijke huisartsenzorg te organiseren voor patiënten. Wij hopen wel dat het geboden alternatief van de verzekeraars afdoende is om alle nu bij Co-Med aangesloten patiënten in de nabije toekomst van goede huisartsenzorg te voorzien."

Co-Med zelf heeft nog niet gereageerd.

Door: ANP