Doelgroepgerichte voorlichting effectiever in preventie huidkanker

Voorkom dat de huid verbrandt. Dat is het belangrijkste advies om huidkanker te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat mensen hun gedrag hierop aanpassen, is gerichte voorlichting nodig. Bijvoorbeeld op plaatsen waar mensen aan de zon blootstaan, of voor bepaalde groepen mensen. Door deze voorlichting meerdere jaren te herhalen gaan mensen veiliger om met de zon. Zo kan huidkanker worden voorkomen. Dat meldt het RIVM.

Bijna alle huidkanker komt doordat mensen tijdens hun leven blootstaan aan UV-straling van de zon. Vooral een jarenlange blootstelling en verbranding van de huid zijn schadelijk. Daarom is veiliger omgaan met de zon een oplossing om de stijgende trend te keren.

De belangrijkste boodschap is: voorkom dat de huid verbrandt. Zeker bij jonge kinderen vergroot het verbranden van de huid de kans op huidkanker op latere leeftijd. Daarnaast moet de omgeving zo ingericht worden dat veilig zongedrag de voor de hand liggende keuze is. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende schaduwplekken.

Adviezen voor effectievere voorlichting

Als mensen zich bewust worden van hun gedrag, dan kunnen ze dit veranderen. Daarom adviseert het RIVM voorlichting te geven via verschillende media, op verschillende plaatsen en voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar mensen aan de zon blootstaan, zoals bij zwembaden of op het sportveld. Verschillende doelgroepen zijn (ouders van) jonge kinderen, buitensporters en hun publiek, en mensen die buiten werken.

Het is belangrijk deze voorlichting te herhalen. Om te weten of voorlichting effect heeft adviseert het RIVM een groep mensen meerdere keren te vragen naar hun gedrag in de zon. Zo wordt duidelijk of ze hun gedrag door de voorlichting hebben veranderd.

Huidkanker

In Nederland krijgen elk jaar 70.000 mensen huidkanker. Dat is meer dan de helft van alle kankerdiagnoses. Het aantal mensen met huidkanker stijgt al jaren met 5 tot 7 procent, afhankelijk van het type huidkanker. Zonder maatregelen zal dat aantal zo blijven stijgen. Een deel daarvan komt door de vergrijzing. Naar andere oorzaken wordt nog gezocht.

Het RIVM heeft dit onderzoek naar wat er nodig is voor een effectieve voorlichtingscampagne, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Op basis van deze informatie kan het ministerie keuzes maken in de voorlichtingscampagne.

Lees ook: Wat is een zonnesteek, hoe loop je die op en wat kun je eraan doen? 

Door: Nationale Zorggids